Detta är Ava-Resor / Tämä on Ava-Resor

Ava-Resor är en resebyrå som säljer båtresor till Finland, Estland och Lettland.
Jag erbjuder reguljärresor, kryssningar, hotellpaket, grupp- och konferensresor.

Anordnar även sparesor till Pärnu-Estland flera gånger om året.

Klicka på RESOR så hittar du vidare till spa-sidan.

Ava-Resor on matkatoimisto joka myy laivamatkoja Suomeen, Eestiin ja Latvijaan. Tarjoan reitti- risteily- ryhmä- ja kokousmatkoja. Järjestän myös kylpylämatkoja Pärnuun-Eestiin monta kertaa vuodessa.

Paina MATKAT niin löydät kylpylämatkojen sivulle.


Puh. 070 725 21 59 (+46 70 725 21 59) ava-resor@hotmail.com